Huisregels

Onderstaande regels gelden zowel- in als voor de directe omgeving van het festival.

Algemene regels:

 • Huntenpop behoudt zich het recht voor mensen de toegang te ontzeggen;
 • Klachten moet u direct melden bij de beveiliging;
 • U bent verplicht medewerking te verlenen bij controle op wapens en drugs;
 • Gevonden voorwerpen moet u bij ons inleveren;
 • Alcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt aan 18 jarigen en ouder;
 • Indien gevraagd, bent u verplicht zich te legitimeren;
 • Het dragen van gevaarlijke sieraden (kettingen/puntige armbanden etc.) is ter beoordeling van de security;
 • Fotograferen is alleen toegestaan met een camera zonder telelens;
 • Elke bezoeker krijgt bij de ingang een polsbandje en is verplicht deze op het terrein te dragen i.v.m. de controle op het alcoholgebruik;
 • Consumptiebonnen/munten zijn alleen op het festivalterrein geldig in de huidige editie en worden niet teruggenomen
 • Kinderen onder 12 jaar hebben gratis toegang mits zij onder begeleiding zijn van een volwassene;
 • Kinderen onder 16 jaar hebben toegang mits zij onder begeleiding zijn van een volwassene;
 • De bars sluiten een kwartier na het einde van het laatste optreden;
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen;
 • Het betreden van het festivalterrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker;
 • Voor de diverse dranken en het eten moet betaald worden met consumptiemunten, deze zijn te koop op de daartoe aangegeven plaatsen;
 • Iedere bezoeker dient op verzoek van de organisatie een geldig toegangsbewijs, QR-code (coronatoegangsbewijs) en ID-bewijs te tonen;
 • Voor vragen of informatie tijdens het evenement kunt u terecht bij de info-balie bij de ingang.
 • Elke aankoop of bestelling via de website, aan de dagkassa of bij een officieel Huntenpop voorverkoopadres is definitief. Gekochte kaarten kunnen niet worden teruggenomen.
 • Voor vragen omtrent uw persoonsgegevens verwijzen wij naar ons privacybeleid.

Het is verboden om:

 • Harddrugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen;
 • Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben;
 • Diefstal en/of vernielingen te plegen;
 • Glaswerk of blikgoed mee op het terrein te nemen.

De volgende regels zijn ter bescherming van zowel de gasten als de medewerkers van Huntenpop.

Het is verboden om:

 • In de tenten of binnenlocaties te roken en we zullen hier heel streng op toezien! Als je toch wordt betrapt, geldt er een zero tolerance beleid en moet je helaas het festival verlaten. Mocht de organisatie door jouw toedoen een boete krijgen, dan wordt deze op jou verhaald.
 • Grove taal te gebruiken (schuttingwoorden);
 • Eigen drank en etenswaren mee naar binnen te nemen;
 • Andere gasten lastig te vallen (zich op te dringen);
 • Te schreeuwen, te stampen, of zich anders overheersend te gedragen;
 • In de directe omgeving van het festival lawaai te maken;
 • Glazen/bekers mee naar buiten te nemen;
 • Overmatig alcohol te gebruiken. Bij constatering van dronkenschap wordt u verzocht het festivalterrein te verlaten;
 • Binnen- en op het festivalterrein te filmen;
 • Te CROWDSURFEN.