Huisregels

Onderstaande regels gelden zowel- in als voor de directe omgeving van het festival.

Algemene regels:

 • Huntenpop behoudt zich het recht voor mensen de toegang te ontzeggen;
 • Klachten moet u direct melden bij de beveiliging;
 • U bent verplicht medewerking te verlenen bij controle op wapens en drugs;
 • Gevonden voorwerpen moet u bij ons inleveren;
 • Alcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt aan 18 jarigen en ouder;
 • Indien gevraagd, bent u verplicht zich te legitimeren;
 • Het dragen van gevaarlijke sieraden (kettingen/puntige armbanden etc.) is ter beoordeling van de security;
 • Fotograferen is alleen toegestaan met een camera zonder telelens;
 • Elke bezoeker krijgt bij de ingang een polsbandje en is verplicht deze op het terrein te dragen i.v.m. de controle op het alcoholgebruik;
 • Consumptiebonnen/munten zijn alleen op het festivalterrein geldig in de huidige editie en worden niet teruggenomen
 • Kinderen onder 12 jaar hebben gratis toegang mits zij onder begeleiding zijn van een volwassene;
 • Kinderen onder 16 jaar hebben toegang mits zij onder begeleiding zijn van een volwassene;
 • De bars sluiten een kwartier na het einde van het laatste optreden;
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen;
 • Het betreden van het festivalterrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker;
 • Voor de diverse dranken en het eten moet betaald worden met consumptiebonnen, deze zijn te koop op de daartoe aangegeven plaatsen;
 • Iedere bezoeker dient op verzoek van de organisatie een geldig toegangsbewijs te tonen;
 • Voor vragen of informatie kunt u terecht bij de info-balie, bij de ingang.
 • Elke aankoop of bestelling via de website, aan de dagkassa of bij een officieel Huntenpop voorverkoopadres is definitief. Gekochte kaarten kunnen niet worden teruggenomen.
 • Voor vragen omtrent uw persoonsgegevens verwijzen wij naar ons privacybeleid.

Het is verboden om:

 • Harddrugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen;
 • Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben;
 • Diefstal en/of vernielingen te plegen;
 • Glaswerk of blikgoed mee op het terrein te nemen.

De volgende regels zijn ter bescherming van zowel de gasten als de medewerkers van Huntenpop.

Het is verboden om:

 • In de tenten te roken
 • Grove taal te gebruiken (schuttingwoorden);
 • Eigen drank en etenswaren mee naar binnen te nemen;
 • Andere gasten lastig te vallen (zich op te dringen);
 • Te schreeuwen, te stampen, of zich anders overheersend te gedragen;
 • In de directe omgeving van het festival lawaai te maken;
 • Glazen/bekers mee naar buiten te nemen;
 • Overmatig alcohol te gebruiken. Bij constatering van dronkenschap wordt u verzocht het festivalterrein te verlaten;
 • Binnen- en op het festivalterrein te filmen;
 • Te CROWDSURFEN.