Huisregels

Onderstaande regels gelden zowel- in als voor de directe omgeving van het festival.

Algemene regels:

 1. Huntenpop behoudt zich het recht voor mensen de toegang te ontzeggen;
 2. Klachten moet u direct melden bij de beveiliging
 3. U bent verplicht medewerking te verlenen bij controle op wapens en drugs, lees veiligheidsfouillering;
 4. Gevonden voorwerpen moet u bij ons inleveren;
 5. Alcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt aan 18-jarigen en ouder;
 6. Indien gevraagd, bent u verplicht zich te legitimeren;
 7. Het dragen van gevaarlijke sieraden (kettingen/puntige armbanden etc.) is ter beoordeling van de beveiliging;
 8. Fotograferen is alleen toegestaan met een camera zonder telelens;
 9. Elke bezoeker onder de 25 jaar oud krijgt bij de ingang een polsbandje en is verplicht deze op het terrein te dragen i.v.m. de controle op het alcoholgebruik:
  1 kleur voor leeftijdscategorie 18-25 jaar en een kleur voor iedereen jonger dan 18 jaar;
 10. Consumptiebonnen/munten zijn alleen op het festivalterrein geldig in het daarop vermelde jaar en worden niet teruggenomen; ze kosten €3,30 per stuk en zijn met Pin of Cash te betalen;
 11. Kinderen onder 12 jaar hebben gratis toegang mits zij onder begeleiding zijn van een volwassene;
 12. Kinderen onder 16 jaar hebben, met geldig ticket, toegang mits zij onder begeleiding zijn van een volwassene; Legitimatie is vanaf 14 jaar verplicht.
 13. De bars sluiten een kwartier na het einde van het laatste optreden;
 14. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen;
 15. Het betreden van het festivalterrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker;
 16. Voor de diverse dranken en het eten moet betaald worden met consumptiebonnen/munten, deze zijn te koop op de daartoe aangegeven plaatsen;
 17. Iedere bezoeker dient op verzoek van de organisatie een geldig toegangsbewijs te tonen, aanvullend dienen bezoekers vanaf 14 jaar een geldig legitimatiebewijs  (paspoort-ID-kaart of rijbewijs)  te kunnen tonen; Schoolpas is niet toegestaan,
 18. Voor vragen of informatie kunt u terecht bij de info-balie, bij de ingang;
 19. Huntenpop of een aan Huntenpop gerelateerde mediapartner kan foto’s en/of videobeelden maken van bezoekers tijdens het evenement. Het kan voorkomen dat deze foto’s en/of videobeelden openbaar worden gemaakt via huntenpop.nl en/of de social mediakanalen van Huntenpop of een aan Huntenpop gerelateerde mediapartner. Huntenpop of een aan Huntenpop gerelateerde mediapartner is dan geen vergoeding verschuldigd aan de bezoeker. Indien een bezoeker herkenbaar op foto dan wel videomateriaal zichtbaar is, kan de bezoeker Huntenpop verzoeken dit niet openbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@huntenpop.nl of door een privé berichtje te sturen naar één van de social media-accounts van Huntenpop. Tijdens het evenement Huntenpop is er cameratoezicht op het evenemententerrein ter beveiliging van zowel de bezoekers als de diverse objecten die op het festivalterrein staan. Bij calamiteiten kan het voorkomen dat deze beelden worden afgestaan aan overheidsinstanties als mogelijk bewijsmateriaal.
 20. Het meebrengen van eigen drank en/of etenswaren, vloeistoffen en spuitbussen onder druk zijn verboden. Producten ter voorkoming van zonnebrand maar ook deodorant of parfum zijn toegestaan mits het niet zit in een spuitbus.
  Medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een medicijnpaspoort en in overleg met de dienstdoende Medische dienst van Huntenpop mee naar binnen. Voor eten kunt u VOORAF contact opnemen met info@huntenpop.nl

Het is verboden om:

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen; alle drugs die worden aangetroffen worden in beslag genomen, ook een gebruikershoeveelheid. Indien een bezoeker meer dan een gebruikershoeveelheid bij zicht heeft dan worden de drugs en de betrokkene(n) overgedragen aan de politie;
 • Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben; bij overtreden van deze regel wordt de betrokkene(n) overgedragen aan de politie;
  Diefstal en/of vernielingen te plegen;
 • Glaswerk of blikgoed mee op het terrein te nemen;
 • Lachgas in bezit te hebben en/of te gebruiken;
 • Vloeistoffen mee het terrein op te nemen.
 • In de tenten te roken!!
 • Grove taal te gebruiken (schuttingwoorden);
 • Eigen drank en etenswaren mee naar binnen te nemen;
 • Andere gasten lastig te vallen (zich op te dringen);
 • Te schreeuwen, te stampen, of zich anders overheersend te gedragen;
 • In de directe omgeving van het festival lawaai te maken;
 • Glazen/bekers mee naar buiten te nemen;
 • Overmatig alcohol te gebruiken. Bij constatering van dronkenschap wordt u verzocht het festivalterrein te verlaten;
 • Binnen- en op het festivalterrein te filmen;
 • Te CROWDSURFEN.

Het festival heeft een geschikte, afgesloten ruimte voor het voeden of kolven. Deze ruimte bevindt zich bij de EHBO.
De volgende regels zijn ter bescherming van zowel de gasten als de medewerkers van Huntenpop.

Om het verblijf van alle bezoekers van het festival zo prettig mogelijk te laten zijn, gelden deze huisregels. Bezoekers die zich niet aan deze huisregels houden, kan de toegang tot het festival worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van kosten voor het toegangsbewijs en/of eventueel andere kosten.